история структора задачи събития контакти bg eng
обща информация

текущи обществени
поръчки


архив

АВАРИЕН РЕМОНТ НА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536 НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ

Номер

01

Вид на процедурата

чл. 20, ал. 3, т. 1 от„Закон за обществените поръчки” 

Срок за приемане на офертите

17:00 часа на 30.11.2017 г.

Състояние на процедурата

Завършена

Обявление в РОП


Обявление в Официален вестник на ЕС

не се изисква

Лице за контакт

полковник Йордан Йорданов, тел.: 032 607004, e-mail: dop_sf@armf.bg, факс: 032 162

Документация:

ОБЯВА.pdf

УКАЗАНИЯ.pdf

ОБРАЗЦИ.pdf

ОБРАЗЦИ.doc

КСС.xls

Протокол 07.12.2017 г.

Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.pdf публикуван на 18.12.2017 г. 12.00 часа

Договор за обществена поръчка.pdf публикуван на 19.12.2017 г. 11.40 часаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 3 - 11.06.2018г.


АВАРИЕН РЕМОНТ НА СГРАДА ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ

Номер

03

Вид на процедурата

чл. 20, ал. 4 от„Закон за обществените поръчки” 

Срок за приемане на офертите

17:00 часа на 21.06.2018 г.

Състояние на процедурата

Завършена

Обявление в РОП


Обявление в Официален вестник на ЕС

не се изисква

Лице за контакт

полковник Йордан Йорданов, тел.: 032 607004, e-mail: dop_sf@armf.bg, факс: 032 162

Документация:

Обява.doc

Договор - проект.doc

Количествено стойностна сметка.xls

Doklad 1.pdf

Dogovor.pdf


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №5 - 16.10.2018 г.
АВАРИЕНРЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДА № 22/ХРАНИЛИЩЕ С ПАРАШУТНА МАТЕРИАЛНА ЧАСТ/ ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536
Номер 
05
 Вид на процедурата  чл. 20, ал. 4, т. 1 от „Закон за обществените поръчки”
 Срок за приемане на офертите  17:00 часа на 26.10.2018 г.
 Състояние на процедурата  Завършена
 Обявление в РОП  не се изисква
 Обявление в Официален вестник на ЕС
 не се изисква
 Лице за контакт  

полковник Йордан Йорданов, тел.: 032 607004, факс: 032 607162, 

                                                 e-mail: dop_sf@armf.bg

Договор за авариен ремонт на сграда