история структора задачи събития контакти bg eng
обща информация

текущи обществени
поръчки


архив

ТЕКУЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ТАКТИЧЕСКА ЕКИПИРОВКА

Номер

07

Вид на процедурата

чл. 20, ал. 6 от„Закон за обществените поръчки” 

Срок за приемане на офертите

17:00 часа на 30.07.2019 г.

Състояние на процедурата

Стартирана

Обявление в РОП

не се изисква

Обявление в Официален вестник на ЕС

не се изисква

Лице за контакт

полковник Йордан Йорданов, тел.: 032 607004, e-mail: dop_sf@armf.bg, факс: 032 162

Документация: 

Обява - 16:15 часа 19.07.2019 г.

Технически спецификации: ТС1, ТС2, ТС3 - 16:20 часа 19.07.2019 г.

Образци - 16:30 часа 19.07.2019 г.

Проект за договор - 16.30 часа 19.07.2019 г.

Съобщение!

Бригда специални сили удължава срока за събиране на оферти с 3 (три) дни - 

от 31.07.2019г. до 02.08.2019г. включително на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на тактическо оборудване за специалните операции", 

съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП.  - 09.15ч. на 31.07.2019г.

Доклад - 16.30 часа - 06.08.2019г.